O nama

Sa ciljem da odgovori na potrebe globalnih izazova tržišta i da svojim klijentima obezbedi proizvod i uslugu visokog kvaliteta, 2002. godine u Raški osnovana je firma Magal.

Magal je počeo kao samostalna zanatska radnja, a 2011. godine prelazi u društvo sa ograničenom odgovornošću. Poslovni prostor je na površini od 1000m², a godišnja proizvodnja je preko milion komada anoda, širokog spektra veličina, prečnika i težina.

Naše poslovanje se temelji na stalnom zadovoljstvu i poverenju, kako naših kupaca i dobavljača, tako i naših zaposlenih.

Spoj stručnosti i iskustva u oblasti metalurgije magnezijuma i u samoj proizvodnji su garancija za kvalitet naših proizvoda. Zato se maksimalno trudimo da ispratimo kako razvoj novih tehnologija tako i upotrebu novih sirovina i materijala.

Magal je lider u proizvodnji Mg anoda na domaćem tržištu. Svoje proizvode izvozi u zemlje, članice EU, CEFTE, EFTE i Evroazije.

Posedujemo sertifikat ISO 9001:2015 i zadovoljavamo sve standarde koji prate i potvrđuju kvalitet naših proizvoda.

Rukovodstvo i svi zaposleni su potpuno usmereni na primenu propisa, standarda i normi u skladu sa politikom kvaliteta kompanije, i sve u cilju stalnog podizanja kvaliteta proizvoda.

Naši proizvodi su verifikovani od strane laboratorije Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, od strane drugih laboratorija za ispitivanje hemijskih izvora struje, kao i laboratorije Instituta za Javno zdravlje Beograd.

Misija

Cilj nam je da proizvodnjom i plasmanom kvalitetnih proizvoda i usluga obezbedimo dugoročne i stabilne odnose sa našim klijentima i osiguramo dobit naše kompanije, da razvijamo znanja i kompetencije naših zaposlenih i motivišemo ih da kontinuirano doprinose našem uspehu.

Vizija

Nastaviti svoj put kao lider na domaćem tržištu.Postati prepoznatljiv i pouzdan partner i isporučilac visokokvalitetnih proizvoda na ino tržištima, efikasan sledbenik najnovojih trendova,čiji će proizvodi održavati tehničko-tehnološku superiornost i kvalitet.

Proces proizvodnje

Veliko inženjersko iskustvo u metalurgiji magnezijuma, upotreba adekvatnih materijala i sirovine sa primenom tehnologije livenja, uz strogo pridržavanje propisanih standarda omogućava visok rezultat proizvodnje i odličan kvalitet proizvoda.

Proces proizvodnje se odvija gravitacionim livenjem u kalupima. Anode se liju od legure magnezijuma AZ63 hemijskog sastava prema standardu EN12438;(simbol EN-MAMgAl6Zn3, number EN-MA21150). Izliveni komadi se kontrolisano hlade, nakon čega se mašinski dorađuju sve do željenog gotovog proizvoda.

Primena anoda, definiše dimenziju, oblik i količinu metala, a samim tim definiše dizajn , oblik i konstrukciju kalupova za livenje anoda. Zato u procesu proizvodnje livenih magnezijumovih anoda težina metala po jednom proizvodu se kreće od nekoliko desetina grama do nekoliko destina kilograma.

Tokom različitih tehnoloških procesa, na svakom delu se vrši stalna vizuelna i instrumentalna kontrola proizvoda prema standardu DIN 4753, što za rezultat ima proizvod visokog kvaliteta.

Neki od naših zadovoljnih korisnika