Naše dugogodišnje iskustvo u proizvodnji galvanskih anoda obezbeđuje da ćete dobiti anode vrhunskog kvaliteta koje će efikasno inhibirati koroziju kada se koriste u propisno dizajniranom i održavanom sistemu katodne zaštite.

Anode za bojlere

Prema potrebama tržišta i naših klijenata proizvodimo livene magnezijumove anode različitih prečnika i dužina sa različitim čeličnim i drugim umecima i armaturama – jezgrima tj. nosačima anoda. Proizvodimo anode sa prečnicima ø22,0 ; ø25,5, ø26,0 ; ø33,0 i ø40,0 mm, maksimalne dužine do 550 mm.

Prečnik i dužina magnezijumovih anoda, kao i dužina i prečnik metalnih jezgara u skladu su sa specifikacijom kupaca, potrebnih normi i standarda kao i konstruktivnih rešenja.

Anode za bojlere

Prema potrebama tržišta i naših klijenata proizvodimo livene magnezijumove anode različitih prečnika i dužina sa različitim čeličnim i drugim umecima i armaturama – jezgrima tj. nosačima anoda. Proizvodimo anode sa prečnicima ø22,0 ; ø25,5, ø26,0 ; ø33,0 i ø40,0 mm, maksimalne dužine do 550 mm.

Prečnik i dužina magnezijumovih anoda, kao i dužina i prečnik metalnih jezgara u skladu su sa specifikacijom kupaca, potrebnih normi i standarda kao i konstruktivnih rešenja.

Anode za cevovode, rezervoare i konstrukcije

Za zaštitu cevovoda, rezervoara, metalnih konstrukcija i drugih uređaja koji se koriste u industriji takođe se koriste žrtvene magnezijumove anode. Ove anode su dizajnirane prema potrebama i kabliraju se u galvanski spoj sa jedinicom koju treba da štite.

Različitog su oblika i veličina, kako magnezijumove anode tako i čelične armature-jezgra.

Proizvode se u težinama od 5,0 ; 7,0 ; 7,7 ; 8,0 i 10,0 kg.

Anode za plovila

Primena magnezijumovih anoda je široko zastupljena u svim elektrolitima sa izuzetno visokom efikasnošću. Stoga je velika primena anoda za plovila, naročito za zaštitu u slatkim vodama.

Jednostavnim postavljanjem anoda na površinu plovila štitimo površinu koja nije lako dostupna za odrzavanje i ne može se lako zaštititi drugim metodama.

Proizvode se u nekoliko oblika i veličina prema zahtevu kupca, mestu i načinu ugradnje.

Anode za plovila

Primena magnezijumovih anoda je široko zastupljena u svim elektrolitima sa izuzetno visokom efikasnošću. Stoga je velika primena anoda za plovila, naročito za zaštitu u slatkim vodama.

Jednostavnim postavljanjem anoda na površinu plovila štitimo površinu koja nije lako dostupna za odrzavanje i ne može se lako zaštititi drugim metodama.

Proizvode se u nekoliko oblika i veličina prema zahtevu kupca, mestu i načinu ugradnje.